Врати се најгоре

СЕТ: Меки четки за тенка и многу оштетена коса (17, 23, 28, 32 и 43 mm Ø)